بازگشت به ناکجا آباد

 

bazgasht

ادبیات چیست؟

 

adabiat_chist

خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقلاب

 

tarsan-az_enghelab

 

اکنون ره او"برکدامین بی نشان قله است؟"

 

dar-bre-smad

دانش جدید ومابعدالطبیعه

 

daneshe_jadid

بازگردیم

 

bazgardim

 

 

ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء

 

این نوشته دربخش اسنادسچفخا موجود است

مجموعه ای از آثار

 

chand-newshte-az-pujan

 

استحاله

 

estehale