جنگ خلق 6

jkh6

جنگ خلق 5

جنگ خلق4

jkh4

جنگ خلق3

جنگ خلق 2

jkh2

جنگ خلق1

jkh1

جنگ خلق12

jkh12

جنگ خلق 11

jkh11

جنگ خلق 10

jkh10

جنگ خلق9

jkh9

جنگ خلق8

jkh8

جنگ خلق7

jkh7

چراستون چریکی ضربه خورد؟

chera

 

 

نقدی بر"مصاحبه" (طرحی از وظایف)

بررسی گذشته 1

barasye_gozashte1

پاسخ به انحلال طلبان

یادبود رفیق کبیر عبدالرحیم صبوری

saburi jademan

جنگ خلق 13

jkh13

بررسی گذشته 2

جنگ ضدزره و آرپی جی 7

موجود نیست

درباره دانش انفجاری

موجود نیست

بیانیه های عملیات جنگل

کومه له و انحلال طلبان

komele_wa_enhelaltlban

بازهم "...به جنبش انقلابی!؟"

Bazham

 

چهارم بهمن ومعضل وحدت

4bahman-wa-wahdat

 

اساسنامه

asasnameh

مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه

mobareze

وظایف تاکتیکی

wazajef_taktiki