فلاسفه تاکنون جز تفسیر جهان به شیوه های گوناگون کاری نکرده اند، لیکن برای ما تغییرآن مطرح است

کارل مارکس

AVANGARD49                 آوانگارد              
فعالین جنبش نوین کمونیستی ایران

 

 

 

 

برگزیده های ما

راه انقلاب سوسیالیستی در اتریش

Rahe_Enghelabe_Otrich

***************

150 سال سرمایه

150_sal_sarmaje

*****

برای آزادی رفیق ژرژ ابراهیم عبدالله

george_ibrahim

***

جنبش کنونی، ماهیت آن و بدیل انقلابی

jonbesh_akhir

کاتالونی و حق تعیین سرنوشت

kataloni

 

***

 

باتحریکات جنگی آمریکا مقابله نماییم

باگروه 20 مبارزه کنیم

G-20-

 

 

*****************************

 

 

 

****************************

 

 

 

*************************

کسب قدرت سیاسی از طریق جنگ انقلابی یا بازی به سبک بورژوازی

**************************

 

 

*****************************

 

 

روز اول ماه مه، روز اتحاد مبارزاتی طبقه کارگر جهانی علیه سرمایه، گرامی باد

 

 

***************

تظاهرات درفرانکفورت آلمان به پشتیبانی اعتراضات مردم علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

https://youtu.be/k8AO2uS2OYs

جمهوری اسلامی باهر جناح و دسته نابود باید گردد

 

***************************

صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر گرامی باد

Die Schmetterlinge - Jalava-Lied - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4ouhOdblWUE

 

 

**************************************

به یاد پنجاهمین سالگرد ترور کمونیست انترناسیونالیست، فرمانده چه گوارا

https://www.youtube.com/watch?v=Ybv3TkAVpcM&list=RDYbv3TkAVpcM

*******************************************************

 

 

*********************************************

 

 

دونالد ترامپ، مرتجعی تمام عیار درکاخ سفید

dtrump

 

 

مبارزات انقلابی انترناسیونال

 

 

 

آرشیو انتشارات
.
امیر پرویز پویان